Facebook súťaž Marec 2020

 • Súťaž organizuje firma:

  designjabrocky s.r.o.

  IČO: 46945971

  DIČ2023688139

  • IČ DPH: SK2023688139

  Zodpovedná osoba:

  Mgr. art. Martin Jabrocký

 • Súťaž trvá od 5.3.2020 do 31.3.2020
 • Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto v komentári na facebooku uvedie číslo svietidlá, ktoré sa mu páči.
 • Správným komentárom sa stávate automatický účasníkom súťaže.
 • Ceny v súťaži sú:
  1. 3x svietidlo Circle v celkovej hodnote 105€
  2. svietidlo Zita 4 v hodnote 102€
  3. svietidlo Prism 3 v hodnote 72€
 • 3.4.2020 bude vyžrebovaný jeden výherca, ten bude oznámený na facebookovej stránke https://www.facebook.com/svietidlaLULUX/
 • Výherca má následne sedem dní na oznámenie svojej adresy, kam mu bude odoslaná výhra.
 • V súvislosti so súťažou nebudú zhromažďované žiadne osobné údaje. Okrem údajov výhercu za účelom odoslania výhry.
 • Spoločnosť Facebook súťaž neriadí a nemá s ňou žiaden vzťah.