Krytie IP

Stupeň ochrany svietidla - krytie IP

Krytie vyjadruje odolnosť svietidla voči vniknutiu cudzieho telesa alebo vody. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (IP je z anglického international protection (rating), často interpretované ako ingress protection (rating)) definovanom medzinárodným štandardom IEC, na Slovensku v "STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)". Kód tvoria 2 cifry: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykoma pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Maximálny možný stupeň krytia je IP68.

 

IP

Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov

IP

Ochrana pred vniknutím vody

IP 0x bez ochrany IP x0 Bez ochrany
IP 1x ochrana pred vniknutím 
veľkých predmetov (≥ 50 mm)
IP x1 Zvisle padajúce kvapky vody.
IP 2x ochrana pred vniknutím 
malých predmetov (≥ 12 mm)
IP x2 Šikmo padajúce kvapky pod uhlom 15°
IP 3x ochrana pred vniknutím 
drobných predmetov (≥ 2,5 mm)
IP x3 Kropenie vodou pod uhlom 60°(dážď)
IP 4x ochrana pred vniknutím 
veľmi drobných predmetov (≥ 1 mm)
IP x4 Proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch
IP 5x ochrana pred vniknutím prachu IP x5 Tryskajúca voda
IP 6x prachotesné IP x6 Intenzívne tryskajúca voda
    IP x7 Dočasné ponorenie
    IP x8 Trvalé ponorenie

 

 Autor článku:

Mgr. art. Martin Jabrocký

www.designjabrocky.com